yasujmelk@gmail.com 07433221019

املاک ویژه

یاسوج ملک، بورس معاملات ملکی؛ همراه و راهنمای شما در امور ملکی

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


10 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
338,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


130 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
372,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


155 m 2

طبقه 5

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


400 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
1,595,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


570 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
245,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


135 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
275,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


125 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
50,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


100 m 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه جاده آبشار یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه جاده آبشار یاسوج


33 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
150,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


60 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه اکبرآباد یاسوج
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه اکبرآباد یاسوج


200 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


140 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


260 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
435,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


158 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شاهد یاسوج
1,280,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شاهد یاسوج


800 m 2
خانه ویلایی در منطقه شهرک جهاد یاسوج
225,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک جهاد یاسوج


200 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج
430,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه اکبرآباد یاسوج
550,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه اکبرآباد یاسوج


270 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج
12,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج


110 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


160 m 2

طبقه 1

3 خوابه
زمین با متراژ 724 متر در منطقه گلستان یاسوج
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 724 متر در منطقه گلستان یاسوج


724 m 2
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
40,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


200 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
200,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


350 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
396,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


220 m 2

طبقه 4

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
400,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


200 m 2

همکف

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج


120 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
377,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


155 m 2

طبقه 5
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
230,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


130 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
70,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


120 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 850,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


160 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
250,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


124 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
230,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


130 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
250,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


132 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
240,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


124 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
45,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


100 m 2

همکف

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


95 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج
110,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج


250 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 550,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 550,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


90 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 550,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار استاندارد یاسوج
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار استاندارد یاسوج


110 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
45,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


160 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه جاده آبشار یاسوج
250,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه جاده آبشار یاسوج


400 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
365,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


135 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج
1,470,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج


387 m 2
خانه ویلایی در منطقه بنسنجون یاسوج
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بنسنجون یاسوج


400 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
140,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


110 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه جاده آبشار یاسوج
250,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه جاده آبشار یاسوج


480 m 2

5 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
55,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


148 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه امامت یاسوج
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه امامت یاسوج


270 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه زیرتل یاسوج
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 950,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه زیرتل یاسوج


210 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
180,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


110 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


200 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


160 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
160,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


260 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
720,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


300 m 2

5 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
22,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 850,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


115 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


180 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


180 m 2

همکف

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
250,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


505 m 2

8 خوابه
خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج
600,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج


200 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج
488,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج


375 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


160 m 2

3 خوابه