yasujmelk@gmail.com 07433221019

جستجوی پیشرفته باغ و زمین

جستجوی اختصاصی باغ و زمین با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

زمین با متراژ 500 متر در منطقه گلستان یاسوج
1 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

زمین با متراژ 500 متر در منطقه گلستان یاسوج


500 m 2
زمین با متراژ 360 متر در منطقه جهاد یاسوج
720,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 360 متر در منطقه جهاد یاسوج


360 m 2
زمین با متراژ 760 متر در منطقه سروک یاسوج
850,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 760 متر در منطقه سروک یاسوج


760 m 2
زمین با متراژ 200 متر در منطقه بلوار ارم یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 200 متر در منطقه بلوار ارم یاسوج


200 m 2
زمین با متراژ 310 متر در منطقه تل خسرو یاسوج
1,170,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 310 متر در منطقه تل خسرو یاسوج


310 m 2
زمین با متراژ 84 متر در منطقه ساحلی یاسوج
505,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 84 متر در منطقه ساحلی یاسوج


84 m 2
زمین با متراژ 400 متر در منطقه سروک یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 400 متر در منطقه سروک یاسوج


400 m 2
زمین با متراژ 260 متر در منطقه رجا یاسوج
312,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 260 متر در منطقه رجا یاسوج


260 m 2
زمین با متراژ 580 متر در منطقه سروک یاسوج
464,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 580 متر در منطقه سروک یاسوج


580 m 2
زمین با متراژ 407 متر در منطقه رجا یاسوج
500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 407 متر در منطقه رجا یاسوج


407 m 2
زمین با متراژ 2,000 متر در منطقه بندان سیسخت
240,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 2,000 متر در منطقه بندان سیسخت


2,000 m 2
زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج
96,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج


200 m 2
زمین با متراژ 500 متر در منطقه مهریان یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 500 متر در منطقه مهریان یاسوج


500 m 2
زمین با متراژ 250 متر در منطقه بنسنجون یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 250 متر در منطقه بنسنجون یاسوج


250 m 2
زمین با متراژ 1,800 متر در منطقه جاده آبشار یاسوج
1 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

زمین با متراژ 1,800 متر در منطقه جاده آبشار یاسوج


1,800 m 2
زمین با متراژ 430 متر در منطقه رجا یاسوج
600,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 430 متر در منطقه رجا یاسوج


430 m 2
زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج
350,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج


532 m 2
زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج


532 m 2
زمین با متراژ 8,000 متر در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 8,000 متر در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج


8,000 m 2
زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج
135,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج


200 m 2
زمین با متراژ 420 متر در منطقه رجا یاسوج
610,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 420 متر در منطقه رجا یاسوج


420 m 2
زمین با متراژ 416 متر در منطقه رجا یاسوج
600,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 416 متر در منطقه رجا یاسوج


416 m 2
زمین با متراژ 190 متر در منطقه سروک یاسوج
150,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 190 متر در منطقه سروک یاسوج


190 m 2
زمین با متراژ 265 متر در منطقه گلستان یاسوج
2,650,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 265 متر در منطقه گلستان یاسوج


265 m 2
زمین با متراژ 8,000 متر در منطقه کاکون یاسوج
360,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 8,000 متر در منطقه کاکون یاسوج


8,000 m 2
زمین با متراژ 724 متر در منطقه گلستان یاسوج
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 724 متر در منطقه گلستان یاسوج


724 m 2

تبلیغات

یاسوج ملک
یاسوج ملک؛ همراه و راهنمای شما در امور ملکی
یاسوج ملک نشانی آشنا در املاک
ویلایی از 300 متر تا 800 متر رهن و اجاره
امنیت بهترین حسه