yasujmelk@gmail.com 07433221019

املاک ویژه

یاسوج ملک، بورس معاملات ملکی؛ همراه و راهنمای شما در امور ملکی

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
145,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


90 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلهزار یاسوج
170,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلهزار یاسوج


135 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
20 تومان رهن
اجاره ماهانه 800 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


145 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
20 تومان رهن
اجاره ماهانه 400 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


130 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج


170 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
30 تومان رهن
اجاره ماهانه 1 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


170 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار 60متری یاسوج
2,320,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار 60متری یاسوج


465 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
228,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


120 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
250,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


132 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
230,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


130 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


120 m 2

همکف

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


350 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


30 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
35,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


80 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
90,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


20 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
17,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 330,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


55 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
70,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


200 m 2

همکف

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سروک یاسوج
800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سروک یاسوج


280 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
70,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


120 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج
90,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج


300 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


155 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


220 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه محمود اباد یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه محمود اباد یاسوج


180 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


270 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار 60متری یاسوج
1,900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار 60متری یاسوج


425 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
40,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


95 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


270 m 2

طبقه 4

4 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج
40,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار بویراحمد یاسوج


40 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
328,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


200 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
200,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


350 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
400,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


200 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج


120 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار استاندارد یاسوج
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار استاندارد یاسوج


110 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 550,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


90 m 2

طبقه 4

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج
110,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج


300 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 850,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


160 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
337,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


155 m 2

طبقه 5
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


135 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه میدان عدل یاسوج
300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه میدان عدل یاسوج


128 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
38,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


90 m 2

همکف

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج
910,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه رجا یاسوج


260 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج


20 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
350,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


140 m 2

طبقه 5

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دولت اباد یاسوج
80,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه دولت اباد یاسوج


200 m 2

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه دولت اباد یاسوج
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه دولت اباد یاسوج


260 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
190,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


113 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
350 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


130 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
100 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


320 m 2

همکف

6 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
50 تومان رهن
اجاره ماهانه 800 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


185 m 2

طبقه 2

3 خوابه
زمین با متراژ 500 متر در منطقه مهریان یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 500 متر در منطقه مهریان یاسوج


500 m 2
زمین با متراژ 250 متر در منطقه بنسنجون یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 250 متر در منطقه بنسنجون یاسوج


250 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج
6,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه رجا یاسوج


20 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
120,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


180 m 2

طبقه 6

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
150,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


430 m 2

6 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
170,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


95 m 2

طبقه 2

2 خوابه
زمین با متراژ 1,800 متر در منطقه جاده آبشار یاسوج
1 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

زمین با متراژ 1,800 متر در منطقه جاده آبشار یاسوج


1,800 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
171,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


95 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه زیرتل یاسوج
250,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه زیرتل یاسوج


200 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
350,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


150 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج
800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج


250 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج


260 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
242,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


110 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
240,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


135 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
275,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


125 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج
95,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج


90 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه محمود اباد یاسوج
170,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه محمود اباد یاسوج


114 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
145,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


70 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
188,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


90 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
120,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


190 m 2

طبقه 6

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
150,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


320 m 2

طبقه 1

6 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شرف اباد یاسوج
220,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شرف اباد یاسوج


200 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 430 متر در منطقه رجا یاسوج
600,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 430 متر در منطقه رجا یاسوج


430 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
400,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


220 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج
490,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه رجا یاسوج


190 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه ساحلی یاسوج
200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه ساحلی یاسوج


110 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه ساحلی یاسوج
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه ساحلی یاسوج


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه ساحلی یاسوج
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه ساحلی یاسوج


100 m 2
خانه ویلایی در منطقه جاده آبشار یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه جاده آبشار یاسوج


330 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه شرف اباد یاسوج
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شرف اباد یاسوج


455 m 2
زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج
350,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج


532 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
410,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


190 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه امامت یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه امامت یاسوج


150 m 2

همکف

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه صدرا شیراز
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه صدرا شیراز


110 m 2

طبقه 3

2 خوابه
زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 532 متر در منطقه سروک یاسوج


532 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
175,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


260 m 2

طبقه 4

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سروک یاسوج
805,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سروک یاسوج


500 m 2
زمین با متراژ 8,000 متر در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 8,000 متر در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج


8,000 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
380,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


135 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج


400 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


100 m 2

همکف

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه راهنمایی یاسوج


45 m 2
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


507 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه شاهد یاسوج
85,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه شاهد یاسوج


250 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک نفت گچساران
130,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک نفت گچساران


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
250,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


120 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
410,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


165 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


410 m 2

6 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
410,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


165 m 2

طبقه 5

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


507 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه زیرتل یاسوج
60,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه زیرتل یاسوج


75 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
45,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


135 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


130 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


160 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


200 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
180,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


110 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج
135,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج


200 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


16 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


110 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج


340 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
70,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


121 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


135 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
278,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


121 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 420 متر در منطقه رجا یاسوج
610,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 420 متر در منطقه رجا یاسوج


420 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
200,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


300 m 2

3 خوابه