yasujmelk@gmail.com 07433221019

املاک ویژه

یاسوج ملک، بورس معاملات ملکی؛ همراه و راهنمای شما در امور ملکی

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
310,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


125 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


140 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


120 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه جاده آبشار یاسوج
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه جاده آبشار یاسوج


75 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
450,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


250 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج


400 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
37,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


85 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


170 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سرابتاوه یاسوج
195,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سرابتاوه یاسوج


130 m 2

همکف
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
115,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


110 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
247,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


130 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
400,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


167 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


250 m 2
خانه ویلایی در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه امامت یاسوج
40,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه امامت یاسوج


115 m 2
خانه ویلایی در منطقه گلستان یاسوج
60,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه گلستان یاسوج


200 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
185,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
75,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


155 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


118 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


120 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


130 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
350,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


147 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
190,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


95 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


90 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج
170,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان یاسوج


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
190,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
269,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


117 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سرابتاوه یاسوج
4,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سرابتاوه یاسوج


140 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
550,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


160 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر شیراز
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر شیراز


210 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


200 m 2
خانه ویلایی در منطقه بلوار ارم یاسوج
330,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار ارم یاسوج


330 m 2
خانه ویلایی در منطقه امامت یاسوج
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه امامت یاسوج


360 m 2
خانه ویلایی در منطقه جاده آبشار یاسوج
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جاده آبشار یاسوج


470 m 2
خانه ویلایی در منطقه امامت یاسوج
400,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه امامت یاسوج


250 m 2
خانه ویلایی در منطقه زیرتل یاسوج
320,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه زیرتل یاسوج


320 m 2
خانه ویلایی در منطقه سروک یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه سروک یاسوج


170 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


145 m 2

طبقه 4
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 650,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


155 m 2

طبقه 2

3 خوابه
زمین با متراژ 300 متر در منطقه امامت یاسوج
280,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 300 متر در منطقه امامت یاسوج


300 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
45,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ابوذر یاسوج


135 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
187,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


104 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


480 m 2

8 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


230 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
520,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


200 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
176,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


98 m 2

طبقه 3

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
170,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


105 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج
110,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه دولت اباد یاسوج


75 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
45,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


98 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه محمود اباد یاسوج
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 550,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه محمود اباد یاسوج


95 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج


250 m 2
خانه ویلایی در منطقه نجف اباد یاسوج
580,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه نجف اباد یاسوج


330 m 2

5 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه نجف اباد یاسوج
790,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه نجف اباد یاسوج


206 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


660 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


500 m 2
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر یاسوج


180 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
511,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


146 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


1,000 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
150,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


280 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج


75 m 2

طبقه 1

1 خوابه
زمین با متراژ 1,500 متر در منطقه کاکون یاسوج
130,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,500 متر در منطقه کاکون یاسوج


1,500 m 2
خانه ویلایی در منطقه صدرا شیراز
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه صدرا شیراز


320 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر شیراز
210,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر شیراز


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
190,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


110 m 2

طبقه 7

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


100 m 2

طبقه 3
واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج
210,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج


125 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر شیراز
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر شیراز


104 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر شیراز
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر شیراز


104 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار ارم یاسوج


85 m 2

طبقه ۲
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
490,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


230 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


240 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


250 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


230 m 2

طبقه 2
واحد آپارتمانی در منطقه محمود اباد یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه محمود اباد یاسوج


1,500 m 2

13 خوابه
زمین با متراژ 660 متر در منطقه راهنمایی یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 660 متر در منطقه راهنمایی یاسوج


660 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


370 m 2
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


150 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


230 m 2

طبقه ۲
واحد آپارتمانی در منطقه گلستان شیراز
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه گلستان شیراز


127 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر سیسخت
380,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مرکز شهر سیسخت


280 m 2

4 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
3,600,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


110 m 2

همکف

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


17 m 2
خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج
550,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج


350 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
450,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


240 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه راهنمایی یاسوج


200 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه زیرتل یاسوج
480,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه زیرتل یاسوج


250 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه جهاد یاسوج
460,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جهاد یاسوج


500 m 2

6 خوابه
زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه مهریان یاسوج
100,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه مهریان یاسوج


10,000 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


160 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج
100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


210 m 2

طبقه 4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خلف اباد یاسوج
120,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خلف اباد یاسوج


160 m 2
خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سالم اباد یاسوج


160 m 2
زمین با متراژ 8,500 متر در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 8,500 متر در منطقه اطراف و حومه ی شهر یاسوج


8,500 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه صدرا شیراز
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

واحد آپارتمانی در منطقه صدرا شیراز


110 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
320,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


160 m 2

طبقه 3
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
550,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


210 m 2
خانه ویلایی در منطقه جهاد یاسوج
330,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جهاد یاسوج


237 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 190 متر در منطقه مرکز شهر سیسخت
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 190 متر در منطقه مرکز شهر سیسخت


190 m 2
زمین با متراژ 170 متر در منطقه سالم اباد یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 170 متر در منطقه سالم اباد یاسوج


170 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
240,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


120 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج
250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج


180 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
180,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


104 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
450,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


240 m 2

طبقه 5

3 خوابه
زمین با متراژ 5,000 متر در منطقه سروک یاسوج
به توضیحات مراجعه نمایید.
معاوضه

زمین با متراژ 5,000 متر در منطقه سروک یاسوج


5,000 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


140 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
240,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


120 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج
75,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه جهاد یاسوج


57 m 2

همکف

1 خوابه
زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج
180,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 200 متر در منطقه سروک یاسوج


200 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج
300,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرکز شهر یاسوج


145 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج
580,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه راهنمایی یاسوج


265 m 2

طبقه 2

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه مرکز شهر یاسوج


290 m 2

همکف
واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج
270,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سالم اباد یاسوج


120 m 2

طبقه 7

1 خوابه